08.02.2018 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENİP KAPATILMAMIŞ DİİB'LERDE MÜCBİR SEBEP KAYNAKLI EK SÜRE VERİLMESİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün Ege İhracatçı Birliklerine muhatap ekli 14833/12.02.2018 sayı/tarihli yazılarında özetle;

 

08.02.2018 tarihinden önce düzenlenip, taahhüt hesabı halihazırda kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ihracat taahhüt hesabında Irak, Libya veya Suriye ülkeleri yer almış olmakla birlikte gerçekleştirilemeyen ihracat ile,

 

Anılan ülkelere son dört takvim yılı itibariyle yapılan bir kısım ihracatın bu ülkelerden birine gerçekleştirildiğinin

 

İspatı halinde, belge süre sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde Bakanlığa yapılacak müracaatın uygun görülmesi durumunda, 6 (Altı) aya kadar ek süre verilecektir.

 

Bahse konu ek süre uygulamasından taahhüt hesabı kapatılmamış Vergi Resim Harç İstisna Belgeleri, Belgesiz İhracat Kredileri, D3 Kodlu İhracat Sayılan satış ve Teslim Belgeleri de faydalanabilecektir.

DİİB EK SÜRE


Tüm Haberler