BİR KISIM EŞYADA TAHSİL EDİLMEKTE OLAN TRT BANDROL ÜCRETLERİ ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 26.05.2022/31847 tarih/sayısında yayımlanan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:5610) kapsamında TRT Bandrol Ücretlerine ilişkin liste revize edilmiştir. Özetle;

Cep telefonlarında %10’luk oran %12

Bilgisayar ve tabletlerde %2’lik oran %4

Üzerinden görsel/işitsel yayın alabilen cihaz bulunan 87 fasılda yer alan taşıtlarda %0,4’lük oran %0,8

Video görüntü veya ekrana bağlantı amaçlı tasarlanmış TV alıcılarında %10’luk oran %12

Bir kısım radyolu cihazlar, navigasyon cihazları, MP çalar, DVD-VCD, Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları, akıllı kol saatlerinde %8’lik oran %14

olacak şekilde arttırılmıştır.

Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TRT Bandrol Ücretleri (5610 Sayılı Karar).pdf

Tüm Haberler