ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2020-3) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 07.03.2020/31061 tarih/sayısında yayımlanan ‘’ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/29)’’ kapsamında; Türk Tarife Cetvelinin 3907 pozisyonunda yer alan Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterlerin ithalatına yönelik düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamında;

Bahse konu eşyaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından, Bakanlıkça belirlenecek usul/esaslar çerçevesinde 31.12.2020 tarihine kadar Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal edilebileceği belirtilmiştir.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle (07.03.2020) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2020-29

Tüm Haberler