BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ VE OLASI SENARYOLAR

T.C. Ticaret Bakanlığı web sayfasında BREXIT sürecinin anlaşmalı veya anlaşmasız olarak sonuçlanması halinde olası senaryoları içeren, 18 Nisan 2019 tarihli  ‘’Brexit Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileri’’  başlıklı bir yazı kaleme alınmıştır.

 

BREXIT’in anlaşmalı olarak sonuçlanması

 

- 29 Mart 2019 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüş ve anılan dönemde Birleşik Krallığın AB’nin Tek Pazarı ile Gümrük Birliği kapsamında sahip olduğu hakları devam edecektir.

 

- Geçiş döneminde Birleşik Krallık, AB’nin ticaret anlaşmalarına bağlı kalacak ve AB tarafından aksi belirtilmedikçe, kendisinin müzakerelerini yürüttüğü uluslararası anlaşmaları AB’nin onayı olmadan yürürlüğe koyamayacaktır.

 

Bu güne kadar parlamentolarında yapılan oylamalarda sürecin anlaşmalı olarak sonuçlandırılmasına yönelik sonuç alınamaması ve Birleşik Krallığın talebi doğrultusunda 10 Nisan 2019’da gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısında, Birleşik Krallığın BREXIT tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

 

BREXIT’in anlaşmasız olarak sonuçlanması

 

- Anlaşmasız ayrılık halinde Birleşik Krallığa yapılacak ithalatta geçici gümrük vergileri yayımlanmış olup, 12 aylık bir süreyle Birleşik Krallık ithalatının yaklaşık % 87’sinde gümrük vergisi uygulanmayacağı öngörülmüştür.

 

- Eşyanın doğrudan Türkiye’den veya dolaylı olarak AB üzerinden Birleşik Krallığa gönderilmesi halinde; Birleşik Krallığa girişinde diğer üçüncü ülkelerden ithal edilen eşya ile aynı muameleye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

 

- Birleşik Krallık, eşyanın doğrudan Türkiye’den geldiği hallerde, A.TR, EUR.1 ve EUR-MED gibi menşe ispat belgelerini kabul etmeyeceğinden tercihsiz menşe kuralları gereğince Menşe Şahadetnamesi tanzim edilecek ve belgede varış ülkesi olarak ‘’UK/United Kingdom’’ ibaresi yazılacaktır.

 

- AB ile Birleşik Krallık arasındaki 12 aylık geçici olarak uygulanacak olan ve Birleşik Krallıktaki ithalatçıların AB’den ürün ithalini kolaylaştırmaya yönelik bir düzenleme olan ‘’Geçici Basitleştirilmiş Usuller (Transitional Simplified Procedures-TSP)’’ kapsamında, Türkiye’den gönderilip AB’de serbest dolaşıma girdikten sonra Birleşik Krallığa gönderilecek eşyaların da bu kolaylıklardan yararlanması mümkün olacaktır.

 

- Birleşik Krallıktan ülkemize yapılacak ithalatta ise Birleşik Krallık, diğer ülke statüsünde yer alacağından bu ülkelerin tabi olduğu vergilendirme unsurları tatbik edilecektir.

 

- Birleşik Krallık, Türkiye’nin İGV (İlave Gümrük Vergisi) uygulaması açısından AB ve çapraz menşe kümülasyonu sistemine dahil ülkelerin dışında değerlendirileceğinden, ibraz edilen belgelerde Birleşik Krallığın menşe ülke olarak beyan edildiği durumlarda İGV tatbik edilmesi söz konusu olacaktır.

BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ VE OLASI SENARYOLAR (1)


Tüm Haberler