İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ İLE BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE ARTTIRILMIŞ BULUNAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINA YÖNELİK UYGULAMA 31.12.2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 24.09.2020/31254 tarih/sayısında yayımlanan 2955 sayılı Karar kapsamında bir kısım demir çelik ürünlerinin (72 fasıl) ithalinde 30.09.2020 tarihine kadar geçici süreliğine arttırılmış bulunan gümrük vergisi ile muhtelif İthalat rejim Kararlarıyla uygulamaya konulmuş bulunan yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulaması 31.12.2020 tarihine uzatıldı. Düzenleme kapsamında özetle;

Tarife Cetvelinin 72 fasıl kapsamında yer alan bir kısım demir çelik eşyasının ithalinde 2423 sayılı Karar ile önce 15.07.2020, daha sonra yayımlanan 2756 sayılı karar ile 30.09.2020 tarihine kadar uzatılan gümrük vergileri için bu tarih, 31.12.2020 olarak yeniden belirlendi. (http://denetsel.com/News/tr-TR/817)

2424 sayılı Karar’ın Ek-2 tablosunda yer alan ve nispeten yüksek oranlı İlave Gümrük Vergileri için belirtilmiş bulunan süre sonu 01.10.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatıldı. (http://denetsel.com/News/tr-TR/818)

2429 sayılı Karar ile 30.09.2020 tarihine kadar geçici bir süreliğine uygulanmak üzere, bir kısım eczacılık, deri, tekstil, ayakkabı, şemsiye, yapma çiçek vs. eşyaların ithalatında daha evvel muhtelif Karar’lar kapsamında tahsil edilmekte olan İlave Gümrük Vergileri için bu tarih 31.12.2020 olarak yeniden belirlendi. (http://denetsel.com/News/tr-TR/821)

2430 sayılı Karar ile bir kısım İthalat Rejimi Kararın Ek Karar’lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan konulan İlave Gümrük Vergileri için belirtilmiş bulunan süre sonu 01.10.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatıldı. (http://denetsel.com/News/tr-TR/820)

2514 sayılı Karar’ın Ek-2 tablosunda yer alan ve nispeten yüksek oranlı İlave Gümrük Vergileri için belirtilmiş bulunan süre sonu 01.10.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatıldı. (http://denetsel.com/News/tr-TR/825)

2565 sayılı Karar’ın Ek-2 tablosunda yer alan ve nispeten yüksek oranlı İlave Gümrük Vergileri için belirtilmiş bulunan süre sonu 01.10.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatıldı. (http://denetsel.com/News/tr-TR/826)

2682 sayılı Karar’ın Ek-2 tablosunda yer alan ve nispeten yüksek oranlı İlave Gümrük Vergileri için belirtilmiş bulunan süre sonu 01.10.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatıldı. (http://denetsel.com/News/tr-TR/835)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı. 2955).pdf


Tüm Haberler