BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO: 7061)

Resmi Gazetenin 05.12.2017/31261 tarih/sayısında ‘’Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’  (Diğer adıyla Torba Yasa) yayımlanmış olup, özellikle gümrük ve dış ticarete ilişkin bazı düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Kanun’un 23 numaralı maddesi kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların motor gücüne göre %15 ile %25 oranında arttırılmıştır. Keza, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usul/esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine araç/taşı değeri de eklenmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

 

Kanun’un 26 numaralı maddesi kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa 8 numaralı Geçici Madde eklenmiştir. Eklenen Geçici Madde kapsamında, 31.12.2017 tarih ve öncesi kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme kriterlerinde sadece motor gücü dikkate alınacak olup, araç/taşı değeri vergilendirme kriterleri olarak baz alınmayacaktır.  (Yürürlük tarihi: 01.01.2018).

 

Kanun’un 28 numaralı maddesi kapsamında Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri ‘’muaf’’ olanların gümrük vergisi had ve nispetleri ‘’0’’ olarak değiştirilerek, Bakanlar Kurulu’nun bu nispetleri %50’ye kadar yükseltebileceği, sıfıra kadar indirebileceği veya Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki had ve nispetleri %50’sine kadar arttırabileceği belirtilmiştir. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017).

 

Kanunun 29 numaralı maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunun maktu Damga Vergilerini on katına, nispi Damga Vergilerini ise bir katına kadar arttırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına, nispi vergileri ise sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili kılındığı belirtilmiştir. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017).

 

Kanunun 75 numaralı maddesi kapsamında 4760 sayılı ÖTV Kanunun III sayılı listesi ile B Cetvelinde yapılan değişikliklerle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2009 pozisyonunda yer alan meyve/sebze suları (%100 meyve suyu sayılanlar hariç) ile 2202 pozisyonda yer alan gazoz ve alkolsüz biralar için %10, 4813.10.00.80.00 GTİP kapsamındaki makaron/sigara kağıdı için asgari maktu vergi tutarı 0,0994 TL olmak üzere %65,25 oranında ÖTV uygulaması getirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018).

 

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO. 7061)

Tüm Haberler