ATR DOLAŞIM BELGELERİNİN BASIMI, DAĞITIMI, DÜZENLENMESİ VE ONAYLANMASI

Resmi Gazetenin 23.05.2018/30429 tarih/sayısında yayımlanan ekli Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148) ile; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin yetkili kişi/kuruluşların belirlenmesi ve yapılacak işlemlere ilişkin usul/esaslar belirlenmiştir.

 

A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ne verilmiş olup, belgeler anılan kurumlar tarafından ilgili Oda/Birliklere gönderilecektir.

 

İlgili Oda/Birlik tarafından satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgeleri, firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere, Gümrük Müşavirlerine satılacaktır. Belgeler sadece adına satın alınan firma/kişinin kendi ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Ancak Gümrük Müşavirleri tarafından satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, Gümrük Müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için de kullanılabilecektir. Bu belgelerin başka kişi/firmalara verilmesi, kullanılması veya satılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Oda/Birlik’ler sadece satmış oldukları A.TR Dolaşım Belgelerini onaylayabilecek olup, ayrıca satmış oldukları belgelerin takibini elektronik ortamda yapabilecektir. Satımına müteakip 6 (Altı) içinde işlem görmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sistem üzerinden geçersiz statüye geleceğinden, işlem yapılmama sebebinin belgeyi satın alan firma veya Gümrük Müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanması gerekmektedir.

 

A.TR Dolaşım Belgeleri, yetkili firma/kişi veya yetkili Gümrük Müşaviri tarafından elektronik ortamda düzenlenecek olup, ilgili Oda/Birlik belgenin şekil ve içerik olarak eşyanın serbest dolaşımda olma kurallarını karşılayıp karşılamadığı hususlarını da göz önüne alarak onay işlemini yapacaktır. Tereddüt hasıl eden durumlarda, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu tevsik edici ilave bilgi/belge talep edilebilecektir.

 

Bahse konu Tebliğ 14.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO 148)


Tüm Haberler