VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 15.04.2021/31455 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) kapsamında 1 Seri Numaralı Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinde değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Yayım tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecek olan düzenleme ile, Tebliğe konu olup havayoluyla gelecek eşyalar için de varış öncesi gümrük işlemi yapılabilecektir.

Varış öncesi gümrük işlemlerinden faydalanılabilmesi için firmaların Türkiye’de yerleşik olmaları ve en az 3 (Üç) yıl faaliyette bulunmaları şartı getirilmiştir.

İzin sahibi tarafından, kendilerine verilmiş bulunan 3 (Üç) yıllık izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde, iznin sona erdiği Kasım ayı içerisinde gerekli bilgi/belgeler ile başvuru yapılması gerekecektir.

Havayolu taşımalarında vergiler varış bildiriminden sonra da ödenebilecek veya teminata bağlanabilecektir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahipleri, sertifika geçerlilik süresince bu Tebliğ hükümlerinden herhangi bir başvuru yapmaksızın faydalanmaya devam edecektir.

Tebliğ kapsamında beyan edilmiş bulunan eşya veya konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması, özet beyan değişikliğinin yapılması veya özet beyan iptali hallerinde beyannamede düzelte, iptal ve ödenmiş bulunan vergilerin geri verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Tebliğ’de ayriyeten verilen iznin hangi hallerde iptal edileceğine dair hükümlere de yer verilmiştir. 

GÜM. GNL TEB. (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO 1)NDE DEĞ. YAP. DAİR TEB. (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO. 2)

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi


Tüm Haberler