DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 11.10.2023/32336 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8)’’ ile, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin 37 numaralı Geçici Maddesine eklenen 2 numaralı fıkra ile ek süre hakkı tanınmıştır.

Özetle;

Düzenleme, ihracat taahhüdü henüz kapatılmamış ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgelerini kapsamaktadır.

Müracaatı uygun görülen firmalar için, belge orijinal süresinin yarısına kadar ek süre verilecektir.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunun düzenlemeden yararlanılabilmesi için, 6 (altı) ay içerisinde müracaat şartı getirilmiştir.

DAHİLDE İŞLEME EK SÜRE (İHRACAT 2023-8 TEBLİĞ).docx


Tüm Haberler