TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2016/16 KARARA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

          

Ekonomi Bakanlığınca 14.03.2017 tarihinde yayımlanan  ‘’Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2016/16 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararına Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge’’ 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştur. 

Hak ediş tutarlarının belirlenmesinde; Genelgeye konu ürünlerin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 (Bu tarihler dahil) tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen ihracatlarına binaen, karşılarında belirtilen ihracat iadesi miktarı, miktar barajı ve azami ödeme oranları dikkate alınacaktır.

İhracatlarını dış ticaret şirketleri veya diğer aracı firmalar nezdinde gerçekleştiren imalatçı/üretici firmalar, ihracatçı firmaların hak edişlerini devralmaları suretiyle desteklerden faydalanabilecektir.

Hak edişlere başvuru yapılması esnasında ibraz edilecek bilgi belgeler ile iadeden faydalanacak ürün listesi Genelge’de detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş olması durumlarında, ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınacaktır.

Karar kapsamında ihraç edildikten sonra çeşitli sebeplerden dolayı iade edilen ürünlerle ilgili olarak, yararlanılan hak edişler için firmanın ihracat potansiyeline bağlı olarak mahsup veya iade prosedürü uygulanacaktır.

Karar kapsamı ürünlerin Serbest Bölgelere ihracatlarında iadeye konu olabilmesi için; İade başvurusu esnasında ürünün üçüncü ülkelere gönderildiği Serbest Bölge İşlem Formu’nun firma nüshası ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Karar hükümlerinden yararlanabilmeleri için; Firmaların fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) yıl içinde, ibrazı zorunlu bilgi/belgelerle, bağlı bulundukları ya da kanuni merkezleri veya şubelerinin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. Konsinye ihracatlardaki süre başlangıcı olarak kesin satış faturasının tarihi esas alınacaktır.

İadeye konu ürünlerin organik tarım yöntemleriyle üretildiğinin belgelendirilmesi (Organik Ürün Sertifikası) ve ilgili belge numarasının ihracat beyannamesinin 44 no’lu hanesinde beyan edilmesi kaydıyla, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılacaktır.

Karara konu ihraç ürünün; Gönderildiği ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği ve bu hususun ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edildiği durumlarda, DFİF primlerinden faydalandırılmayacaktır. Bu ürünlerle ilgili bir ödeme yapılmış olması durumunda ödenen tutar geri alınacağı gibi, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ihtimal dahilindedir.

Bahse konu Genelge ekte sunulmuştur.

EK 1- Bel1


Tüm Haberler