2019 YILI HARÇ TUTARLARI

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30642/31.12.2018 sayı/tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 82 Seri Numaralı ‘’Harçlar Kanunu Genel Tebliği’’ kapsamında, 2019 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki tarifeler kapsamında belirtilen harçlar  % 23,73 oranında arttırılmıştır.

 

Gümrük uygulamalarına konu bir kısım Antrepolara ilişkin harç tutarları aşağıda belirtilmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tarife tablosu ilişikte sunulmuştur.

 

ÖZEL ANTREPO AÇMA HARCI: 24.987,60.- TL

ÖZEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 12.373,80.- TL

GENEL ANTREPO AÇMA HARCI: 49.978,70.- TL

GENEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 16.657,80.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 49.987,60.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ YILLIK İŞLETME HARCI: 16.657,80.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 24.987,60.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETME HARCI: 12.373,80.- TL

 

İşletme harçlarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Vergi Dairesine yatırılarak buna ait makbuz örneğinin bağlı bulunulan gümrük idaresine ibraz edilmesi, bahse konu makbuzların üzerinde ilgili antrepo/Geçici Depolama Yeri’nin Kod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 82)

2019 yılı harç tutarlarına ilişkin tablo


Tüm Haberler