TCMB İHRACAT GENELGESİNİN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ VE KABULÜNE İLİŞKİN 8. MADDESİ İLE EFEKTİF OLARAK GETİRİLEN İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN 12. MADDESİ GÜNCELLENMİŞTİR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği TCMB İhracat Genelgesi’nin ihracat bedelinin tahsili ve kabulüne ilişkin 8. maddesi ile efektif olarak getirilen ihracat bedellerine ilişkin 12. maddesinde güncelleme yapılmıştır. 

Özetle;

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.06.2020 tarih ve 320596 sayılı yazısı ile Genelgenin 8 numaralı maddesine 13 numaralı bent eklenerek, ihracat bedelinin Türkiye'deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanması mümkün hale getirilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.05.2020 tarih ve 270983 sayılı yazısı ile Genelgenin 12/2-a numaralı maddesinde Nakit Beyan Formu (NBF)’nun düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde NBF’nin ve NBF konusu efektifin bankalara tevdi edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

TCMB İHRACAT GENELGESİ (19.06.2020 tarihli Güncel)


Tüm Haberler