BİR KISIM BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİT VE ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 13.01.2022/31718 tarih/sayısında yayımlanan 5096 sayılı Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alan bir kısım binek otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmış, yüzdelik oranlarına iki yeni kademe eklenmiştir. Karar Kapsamında özetle;

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenlerde daha evvel 92 bin TL, 150 bin TL ve 150 bin TL üstü şeklinde olan matrah kademeleri, 120 bin TL, 150 bin TL, 175 bin TL, 200 bin TL ve 200 bin TL üstü şeklinde,  %45, %50 ve %80 şeklinde uygulanan ÖTV oranları da %45, %50, %60, %70 ve %80 olarak yeniden belirlenmiştir.

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil) %45 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 114 bin TL’den 130 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil)  %50 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 170 bin TL’den 210 bin TL’ye

Çıkarılmış olup, bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ÖTV - 5096 Sayılı Karar.pdf


Tüm Haberler