4202 POZİSYONDA YER ALAN SANDIK, BAVUL, VALİZ, ÇANTA VE BENZERİ MAHFAZALARIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 16.09.2017/30182 tarih/sayısında yayımlanan İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamında;

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 4202  pozisyonu kapsamında yer alan Sandıklar, bavullar, valizler, çantalar, mahfazalar gibi eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ekli 2007/8 sayılı Tebliğe konu kıymet bazlı gözetim uygulaması 30.09.2017 tarihi esas alınmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Anılan tarihten sonra bahse konu eşyaların ithalatında Gözetim Belgesi ibraz etmeden veya yurt dışı gider beyanı yoluyla fiyat tamamlaması yapılmadan da işlem yapılabilecektir.

 

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 –10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 –Bu Tebliğ 30/9/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No. 2007-8)


Tüm Haberler