25.02.2017 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN DİİB'LER İÇİN MÜCBİR SEBEPTEN EK SÜRE VERİLMESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.03.2017/8608 sayılı yazılarında özetle, Ukrayna, Libya, Rusya, Irak ve Suriye’ye yönelik ihracatlara konu DİİB’ler için 6 (Altı) aylık ek süre verilmesi talimatlandırılmıştır. Bu minvalde;

Ek süre talebinde bulunulacak belgenin 25.02.2017 tarihinden önce olması ve taahhüt hesabının kapatılmamış olması,

Bahse konu ülkelere yönelik ihracatların ilgili belgenin taahhüdünde yer alması ve bu ülkelere yönelik ihracatların akreditif, sözleşme gibi belgelerle ispat edilmelidir. Bu durum ispat edilemiyorsa son 4 (Dört) yıl içerisinde bu ülkelere ihracat yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ek süre için son başvuru tarihi 31.12.2017 olarak belirlenmiş olup, kapatılmamış belgeler için belge süre sonundan itibaren en geç 3 (Üç) ay içerisinde başvurunun yapılması gerekmektedir. 

Daha evvel ek süre almış veya ek süre başvurusu reddedilen DİİB’lerin yukarıdaki şartları karşılamaları halinde ek süre talebinde bulunmaları mümkündür.

Konuya ilişkin yazı ekte sunulmuştur. 

EK 1- DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE VERİLMESİ

     

Tüm Haberler