BİR KISIM BORU BAĞLANTI PARÇALARINN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN DEVAMINA YÖNELİK SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 12.05.2017/30064 tarih/sayısında yayımlanan‘’İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2017/13)’’ kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7307.19 Pozisyonunda yer alan ve  ‘’Dövülebilen Dökme Boru Bağlantı Parçaların’’nın ithalinde uygulanmakta olan damping önleminin devamına yönelik soruşturma açılmıştır.

Yürürlükteki damping önleminin devamına yönelik olarak Trakya Döküm firması tarafından yapılan başvuru, Konak Rakor Sıhhi Tesisat Malzemeleri firması tarafından da desteklenmiştir. 

Soruşturma Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli olan ürünleri kapsamakta olup; Tebliğ gereğince uygulanmakta olan mevcut önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam etmesine karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında, bahse konu bağlantı parçalarının bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Keza, bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı web sayfasından bildirimi indirerek 37 gün içerisinde görüş ve önerilerini sunmaları mümkündür.

Bahse konu Tebliğ ek’te sunulmuştur.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017-13)

    

Tüm Haberler