ÇİN MENŞELİ TÜM BİNEK OTOMOBİLLERİN İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 08.06.2024 tarih, 32570 sayısında yayımlanan 8639 sayılı Karar kapsamında, katı yakıtlı, hibrit veya elektrikli olup olmadıklarına bakılmaksızın, Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonu altında sınıflandırılan Çin menşeli binek otomobillerin ithalatında %40 oranında İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmesine Karar verilmiştir. Özetle;

Kararın yayımından önce Çin menşeli olup sadece elektrikli olan binek otolarda %40 oranında İGV uygulaması söz konusu iken, yapılan düzenleme ile bu uygulama tüm binek otoları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Uygulamaya konulacak %40’lık oran, 7.000.- USD/adetin altında olmamak kaydıyla, yüksek kalan tutarın uygulanması şeklinde tatbik edilecektir.

Bahse konu Kararın 08.07.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

8639 Sayılı Karar ( Çin Binek Oto İGV).pdf

 

 


Tüm Haberler