BİR KISIM TEKSTİL EŞYASININ İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 28.07.2022/31906 tarih/sayısında yayımlanan "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7709)" kapsamında, bir kısım tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları arttırılmıştır.

Özetle;

Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

- 51 numaralı faslında yer alan bir kısım yün veya hayvan kıllarından mensucat,

- 52 numaralı faslında yer alan pamuktan iplik ve mensucat,

- 54 numaralı faslında yer alan sentetik ve suni filamentler, şeritler, sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler,

- 55 numaralı faslında yer alan bir kısım sentetik veya suni devamsız liflerden iplik ve mensucat,

- 56 numaralı faslında yer alan bir kısım dokunmamış mensucat, ağ ve fileler,

- 58 numaralı faslında yer alan dokunmuş kadife, peluş, tırtıl mensucat ve havlu cinsi bukleli mensucat,

- 60 numaralı faslında yer alan bir kısım örme veya kroşe eşya,

- 61 numaralı faslında yer alan örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı,

- 62 numaralı faslında yer alan örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı,

- 63 numaralı faslında yer alan bir kısım dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya,

İçin İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları takriben %30 ile %167 oranında arttırılmıştır.

Bahse konu Karar’ın, yayım tarihini takip eden 30. (otuzuncu) gün yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

İGV Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı. 7709).pdf

Tüm Haberler