SURİYE-GÜVENLİK BÖLGELERİNE YAPILACAK TİCARETTE GÜMRÜK HİZMETİNE KONU EDİLEBİLECEK EŞYA LİSTELERİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

Türkiye ile Suriye arasındaki ithalat ihracat ve transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 2019/16 sayılı Genelge çerçevesinde Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri güncellenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı web sayfasında yapılan duyuruda, söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listelerin güncellenerek Bakanlık internet sayfasında yayınlanacağı belirtilmiştir.

Mağduriyet yaşanmaması adına, yapılacak ticarette ekli güncel listelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

SURİYEYE İHRACINDA VEYA TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

SURİYEYE İHRACI VEYA SURİYEYE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMESİ İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

SURİYEDEN TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

SURİYEDEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ


Tüm Haberler