İRAN MENŞELİ BOPP FİLM İTHALATINDA MİKTAR KISITLAMASI (KOTA) UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 28.07.2017/30137 tarih/sayısında yayımlanan ekli İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017/3)çerçevesinde; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3920.20.21.00.19 pozisyonunda yer alan, kalınlığı 0.10 mm’yi geçmeyen İran menşeli bioryente/BOPP filmlerin ithalatında 3 (Üç) yıllık itibariyle dağıtılacak kota miktar ve esasları belirlenmiştir.

 

Yapılacak kota başvurularının talep edilen bilgi/belgeler çerçevesinde, ekli İthal Lisansı Başvuru Formu nezdinde yapılması gerekmektedir. Başvuruları kabul edilenlere Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithalat esnasında kullanılmak üzere elektronik olarak (Gerek görülmesi halinde fiziki olarak da düzenlenebilecek) İthal Lisansı belgesi düzenlenecektir.

 

Kota dağıtımı, ilk gelen ilk alır esasına göre yapılacak olup, bir İthal Lisansı kapsamında verilecek miktar 25000 Kg’yi aşamayacaktır. Müteakiben yapılacak başvurularda, varsa daha önce tanzim edilmiş bulunan İthal Lisansının aslının başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

Bir yıllık birinci dönem (02.07.2017-01.07.2018) için belirlenen kota miktarı 1293 Ton olarak belirlenmiştir.

EK 1 - İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2017-3 SAYILI TEBLİĞ

EK 2 - İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU


Tüm Haberler