DAP, DAT VE DDP TESLİM ŞEKİLLERİNDE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HK. ORTA KARADENZ GTB MÜDÜRLÜĞÜ YAZILARI

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün bağlantı gümrük idarelerine yönelik 09.11.2018/38713016 sayı/tarihli, ithalatta INCOTERMS 2010 teslim şekillerinde (DAP, DAT ve DDP) sigorta beyanına yönelik talimat yazılarında;

 

DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerinin satıcıya direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu getirmediğinden bahisle, alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan bahse konu teslim şekillerine göre yapılan ithalatlarda geriye dönük 3 (Üç) yıllık tarama yapıldığı,

 

Yapılan tarama sonucunda sigortanın gönderici firmaya ait olup olmadığının teyidine yönelik olarak firmalardan sözleşme ibrazının talep edilerek bu hususun ispatlanmasının talep edilmesi, bu hususun ispat edilemediği durumda, sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek, söz konusu sigorta masrafının eşyanın göre gümrük kıymetine dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Geçmişse dönük işlemlerde gümrük idareleriyle ihtilafa sebebiyet verebilecek mahiyetteki bu teslim şekilleriyle ilgili olarak; Bundan sonra yapılacak beyanlarda, sigorta ödemesinin yapılıp yapılmadığının teyid edilmesine müteakip işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.

ORTA KARADDENİZ GTB MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAP DAT ve DDP TESLİM ŞEKİLLERİNDE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONULU YAZILARI (1)


Tüm Haberler