ABD MENŞELİ BİR KISIM EŞYANI İTHALİNDE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 25.06.2018/30459 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar’’ çerçevesinde,  Karar eki tabloda Gümrük Tarife Pozisyon numaraları belirtilen eşyalar için çeşitli oranlarda Ek Mali Yükümlülük tahsilatına karar verilmiştir.

 

Ek Mali Yükümlülüğün eksik veya tam olarak yerine getirilmemesi hallerinde, noksan tutarın iki katı caza tatbik edilecektir.

 

Bahse konu Karar, 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılan eşya için 45 gün içerisinde ithalata ilişkin beyannamenin tescil edilmesi veya Özet Beyan verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmadan işlem tesis edilebilecektir.

ABD MENŞELİ BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (KARAR NO. 2018-11973)

Tüm Haberler