ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTELERİNİN İTHALATI KIYMET BAZLI GÖZETİM KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 28.10.2023/32353 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10) kapsamında Gümrük Tarife Cetvelinin 8504.40 alt pozisyonunda yer alan elektrikli araçların şarj ünitelerinin (Redresör ve diğer statik konvertörler) ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Özetle;

Getirilen kıymet bazlı gözetim uygulaması ile 8504.40.83.90.12 GTİP kapsamındaki redresörler için adet bazında 20.000.- USD, 8504.40.95.90.12 GTİP kapsamındaki diğer statik konvertörler için adet bazında 1.000.- USD şeklinde birim gümrük kıymeti belirlenmiştir.

Belirlenen birim fiyatların altında ithalat söz konusu olduğunda fiyat tamamlaması yapılabildiği gibi, bu fiyatların altında ithalat yapılmasının istenmesi halinde, Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde Gözetim Belgesi başvurusuna müteakip, elektronik olarak düzenlenecek Gözetim Belgesinde yer alan miktar ve rakamlar baz alınarak da ithalat yapılması mümkün olacaktır.

Bahse konu uygulama 27.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-10).docx


Tüm Haberler