ÇİN MENŞELİ SICAK HADDELENMİŞ RULO HALİNDE OLMAYAN YASSI ÇELİKLERİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 31.10.2023/32355 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/29) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olup, Gümrük Tarife Cetvelinin 7208, 7225 ve 7211 pozisyonlarında yer alan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çeliklerin (kalın levha) ithalatında uygulanmakta olan Damping önleminin devamına Karar verilmiştir.

Özetle;

Mevcut durumda ‘’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/32)’’ kapsamında uygulanmakta olan damping önlemi; Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd. firması için %16,89 diğer firmalar için %22,55 olarak uygulanmaktadır.

Yayımlanan Tebliğ ile bahse konu önlemin değiştirilmeksizin beş yıl daha uygulanmasına Karar verilmiştir

Bahse konu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-29).docx

Tüm Haberler