TARİFE CETVELİNİN 5603 POZİSYONUNDA YER ALAN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT TÜRÜ EŞYANIN TARİFE POZİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 01.06.2020/31142 tarih/sayısında yayımlanan 2584 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetveli ile İthalat Rejim Kararının 5603 pozisyonunda yer alan dokunmamış mensucat türü eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları yeniden belirlenmiştir. Düzenleme kapsamında özetle;

- Daha evvel ilgili pozisyonda ismen sınıflandırılmayan melt blown ve spunbond dokunmamış mensucatlar, özellik ve ağırlıklarına göre 12’li bazda ayrı ayrı tarifelendirilmiştir.

- İlgili pozisyon kapsamındaki eşyaların ithalatında Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için %3,4 ve Diğer Ülkeler (DÜ) için %4,3 olarak uygulanmakta olan Gümrük Vergisi (GV) oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

- İlgili pozisyon kapsamında yer alan eşyaların, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat/ihracat işlemlerinde tarifelerin gözden geçirilerek belgelerde gerekli revizyonların yapılması önem arz etmektedir.

- Bahse konu değişiklik, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TARİFE CETVELİNİN 5603 POZİSYONUNDA YER ALAN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT TÜRÜ EŞYANIN TARİFE POZİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.


Tüm Haberler