İTHALAT REJİM KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1144 SAYILI KARAR

Resmi Gazetenin 14.06.2019/30801 tarih/sayısında yayımlanan 1144 sayılı ‘’İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’’ ile; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8528.72 alt pozisyonunda yer alan teleprojektörler, renkli televizyonlar (LCD, PDP, Resim Tüplü gibi)’ın ithalatında 433 sayılı Karar kapsamında, 10.12.2018 tarihinden itibaren %10 oranında uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi (İGV) kaldırılmıştır.

Bahse konu Karar yayımı tarihi (14.06.2019) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMSINA İLİŞKİN 1144 SAYILI KARAR


Tüm Haberler