VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNE KONU EDİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ VE KILAVUZ YAYIMLANMIŞTIR

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında, denizyoluyla (Konteyner) gelen eşya listesi ve uygulamaya ilişkin KılavuzTicaret Bakanlığınca yayımlanmıştır. Düzenlemeden yararlanacak firmaların;

 

  • Türkiye’de yerleşik olması,
  • Şirket ortak ve yetkililerinin temiz sicile sahip olması,
  • Geriye dönük üç yıl içerisinde belirtilen gümrük ceza limitlerinin aşılmamış olması,
  • Vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,
  • Uygun görüşe bağlanmış YMM Raporu ibraz etmesi,
  • Takvim yılı veya başvuru tarihinden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/USD tutarında fiili ihracat yapmış olması,
  • Sanayici olunması ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olması,

 

Gerekli kılınmış olup, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesine haiz firmalar herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalanabilecektir. Başvurular 2009/12 sayılı Genelge eki Başvuru Formu nezdinde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

Konteynerde birden fazla GTİP kapsamında eşya bulunması halinde, tüm eşyaların Bakanlıkça belirlenen GTİP’ler dahilinde olması gerekmektedir.

 

Beyanın yapılabilmesi için Özet Beyan’ın tescil olması yeterli olup, beyannamede BS18 kodu ile işlem tesis edilecektir.

 

Özet Beyan’daki alıcı firma adı, vergi no, tarife pozisyonu, kap-ağırlık ve konteyner numaralarının, tescil edilecek gümrük beyannamesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

 

Sistem tarafından Sarı Hat kriterlerine tabi tutulan eşyanın muayenesi belgeler üzerinden yapılacak olup, eksik belge veya tahlile tabi olup emsal Tahlil Raporu ibraz edemeyen beyannameler ile sistem tarafından Kırmızı Hat kriteri tayin olunan eşya uygulamadan faydalanamayacaktır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi

Variş Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019-12 sayılı GGM Genelgesi

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

2019-12-sayili-genelge-eki-ggm


Tüm Haberler