FRANSA GÜMRÜK İDARELERİNCE ONAYLANAN A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN TARANMIŞ SURETLERİ KABUL EDİLEBİLECEKTİR

Fransa’dan yapılan ithalatlarda, küresel salgın (Covid-19) nedeniyle A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin tedarik edilmesinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak, Bakanlık Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2020/54128138 tarih/sayılı yazı yayımlanmıştır. Bahse konu yazıda özetle;

  • İhracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan bu belgelerin ıslak imzalı şekilde taranarak e-mail yoluyla ilgili gümrük idarelerine iletildiği,
  •  
  • İlgili gümrük idarelerinin belge çıktısına imza ve mühür tatbik ettikten sonra, belgeyi tarayıp e-mail yoluyla ihracatçıya gönderdiği,
  •  
  • Bu şekilde düzenlenen belgelerin Türk Gümrük idarelerine ibrazı halinde kabul edilmesi gerektiği,
  •  
  • İbraz edilen belge teyitlerinin Fransız yetkili makamlarının daha evvel belirtilmiş bulunan e-mail adresleri üzerinden yapılabileceği,

Belirtilmiştir.

Belge teyidinin söz konusu olduğu işlemlerde ithalatın yapıldığı gümrük idaresi ile herhangi bir ihtilaf yaşanmaması adına, teyid sürecinin takibi önem arz etmektedir.

FRANSA A.TR VE MENŞE BELGELERİNİN TARANMIŞ SURETLERİ


Tüm Haberler